Gevaar van zonnepanelen

Van mijn verzekerings agent ontving ik het volgende bericht in hun nieuwsbrief die ik met jullie wil delen.

Nieuwe eisen voor plaatsing zonnepanelen

Rijdt u in een woonwijk of bent u op een bedrijfsterrein, dan ziet u ongetwijfeld daken en terreinen vol zonnepanelen. Al enkele jaren is de aanschaf van panelen zeer populair. Er doemt nu echter ook een keerzijde van de massale aanschaf van zonnepanelen. De verzekerbaarheid er van!

De meeste mensen denken er niet aan maar zonnepanelen zijn brandbaar, net als de omvormers die hoge gelijkstroom omzetten in wisselstroom. Daarnaast wordt bij de aanleg meestal niet berekend of de constructie van het dak wel toereikend is voor het extra gewicht. Liggen de panelen eenmaal op het dak, dan wordt onderhoud aan het dak daardoor bemoeilijkt. Deze situaties hebben inmiddels geleid tot een oplopend schadeverloop bij verzekeraars en daardoor zijn de eisen voor plaatsing van zonnepanelen nu dan ook aangescherpt. Steeds méér verzekeraars verlangen dat een plan van aanpak én een keuring van het dak wordt uitgevoerd conform NEN1010, NEN-EN-IEC 62446 en NEN 7250. Deze eisen zijn vooral bedoeld voor bedrijven of grotere panden die meer dan een gemiddeld aantal panelen willen aanleggen.

Neem contact op met een architect en verzekeraar als u zekerheid wilt hebben over het veilig kunnen plaatsen van zonnepanelen. Vooral op oude gebouwen.